در این وبلاگ سعی خواهد شد تا حقیقت اسلام را آن طور که هست معرفی نماییم

مقدمه

با سلام خدمت همه دوستان اميدوارم كه ايام مبارك ماه رمضان را در بهترين حالت ممكن در حال سپري كردن باشيد. وقتي ماه رمضان است گفتن از غير رمضان اصلا لطفي نداره. يك چيز ديگه هم هست من كه نمي دونم رمضان چيه! اصلا وقتي معصوم درباره اين ماه پر خير و بركت سخن گفته اند من غلط بكنم از پيش خودم بگم! امروز مي خواهم دعاي حضرت امام سجاد(ع) را از صحيفه سجاديه بيارم.(قسمت بندي ها و عنوان گذاشتن ها و تیره کردن بخشهایی از دعا از من است که موضوعات مطرح شده را کمی بیشتر تو دید قرار بدم) دعاي آن حضرت به وقت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان:

«دعا به وقت فرا رسيدن ماه رمضان»(دعای چهل و چهارم)

حمد خداوند

" سپاس خدا را كه ما را راهنما به سپاس خود شد، و شايسته آن نمود، تا از شكرگزاران احسان او گرديم، و به ما بر اين كار پاداش نيكوكاران بخشد. و سپاس خداى را كه دينش را به ما عنايت فرمود، و ما را به آئين خود اختصاص داد، و در راههاى احسان خود روان ساخت، تا در آنها به فضل و لطفش به سوى رضوان او حركت كنيم، چنان حمدى كه از ما بپذيرد، و به سبب آن از ما خشنود شود.

منزلت ماه رمضان

 و سپاس خداى را كه از جمله آن راهها، ماه خود ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمايش، ماه قيام، ماهى كه قرآن را در آن نازل كرد، براى هدايت مردم، و بودن نشانه‏هايى روشن از هدايت و مشخص شدن حق از باطل، و بدين جهت برترى آن ماه را بر ساير ماهها بر پايه احترامات فراوان، و فضيلت‏هاى آشكار روشن نمود، پس آنچه را در زمانهاى ديگر حلال بود حرام كرد، و براى اكرام آن خوراكيها و آشاميدنيها را منع نمود، و براى آن زمان معيّنى قرار داد كه حضرتش - جلّ‏وعز - اجازه نمى‏دهد از آن پيش افتد، و نمى‏پذيرد كه از آن پس افتد، سپس يكى از شبهايش را بر شبهاى هزار ماه فضيلت و برترى داد، و آن را شب قدر ناميد، كه در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى هر امرى نازل مى‏گردند، و آن شب سلامتى و بركت پيوسته است تا سپيده دم بر هر كس از بندگانش كه بخواهد به جهت قضايش كه لازم‏الاجراء دانسته است.

جوارح ما

 بار الها بر محمد و آلش درود فرست، و معرفت برترى اين ماه و بزرگداشت احترامش، و خوددارى از محرمات در آن را به ما الهام كن، و ما را به روزه داشتن آن با حفظ جوارح از گناهان، و به كار بردن آنها در آنچه كه تو را خشنود مى‏نمايد يارى ده، تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نكنيم، و با چشمانمان به تماشاى لهو نشتابيم، و دستهايمان را به حرامى دراز نكنيم، و - به سوى ممنوع تو گام برنداريم، و شكمهايمان جز به حلال پر نشود، و زبانمان به غير آنچه تو گفته‏اى گويا نگردد، و جز در كارى كه به ثواب تو نزديك مى‏كند به كوشش برنخيزيم، و جز آنچه از عقوبتت نگاه دارد فرا نگيريم، آنگاه اين همه را از خودنمايى رياكاران، و شهرت‏خواهى شهرت‏طلبان خالص و پاك گردان، به گونه‏اى كه كسى را با تو در اين امور شريك نكنيم، و مقصد و مقصودى غير تو نداشته باشيم.

نماز

بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و ما را در اين ماه بر اوقات نمازهاى پنجگانه به نحوى كه حدودش را معين نمودى، و واجباتش را مقرر فرمودى، و شروطش را بيان كردى، و اوقاتش را تعيين نمودى آگاه و بينا ساز، و ما را در مرتبه آنانى قرار ده كه به مراتب آن رسيده‏اند، و اركانش را نگهبانند، و آن را در اوقات خود بپا مى‏دارند، آن طور كه پيامبرت - كه صلوات تو بر او و آلش باد - تشريع فرموده، در ركوع و سجود و همه آداب و درجات عالى فضيلتش، با كامل‏ترين طهارت و تمامترينش، و روشن‏ترين مراتب خشوع و رساترينش،

رفتار با ديگران

 و ما را در اين ماه توفيق ده تا به خويشاوندان خود نيكى و پيوند كنيم، و به همسايگان از راه احسان و بخشش رسيدگى كنيم، و اموال خود را از مظالم پاك نمائيم، و با بيرون كردن زكات آن را پاكيزه كنيم، و با آن كس كه با ما قهر كرده آشتى كرده، و با كسى كه به ما ستم نموده به انصاف برخاسته، و با دشمن مدارا كنيم، مگر آن كه دشمنى با او به خاطر تو و در راه تو بوده، زيرا او دشمنى است كه هرگز با وى دوستى ننمائيم، و حزبى است كه دل با او صاف نكنيم،

اعمال شايسته

 و ما را توفيق ده كه در آن به تو تقرب جوئيم در سايه اعمال شايسته‏اى كه ما را به آن از آلودگى معاصى پاك نمايى، و در آن از عيوب تازه بازدارى، تا هيچ يك از فرشتگانت جز مرتبه‏اى پائين‏تر از آنچه ما بجا آورده‏ايم از ابواب طاعت و انواع تقرب به سويت به محضرت عرضه نكنند. بارالها، تو را به حق اين ماه رمضان و به حق هر كس كه از آغاز تا پايان آن بندگى تو كرده، از فرشته‏اى كه او را به مقام قرب خود رسانده باشى، يا پيامبرى كه براى هدايت فرستاده باشى، يا عبد صالحى كه او را برگزيده باشى، سوگند مى‏دهم كه بر محمد و آلش درود فرستى، و ما را در اين ماه به كرامتى كه به اولياء خود وعده دادى سزاوار كن، و آنچه را كه براى اهل سعى و كوشش در طاعت و عبادت قرار داده‏اى براى ما قرار ده، و ما را در سايه رحمتت در رديف كسانى قرار ده كه استحقاق برترين مرتبه را نزد تو پيدا كرده‏اند.

لغزش و خطا

 بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از انحراف در توحيدت،و كوتاهى در ستايش حضرتت، و شك در دينت، و كورى از راهت، و بى‏توجهى به حرمتت، و گول خوردن از دشمنت: شيطان رانده شده دور ساز. بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، و چنانچه در هر شب از شبهاى اين ماه مبارك برايت بندگانى است كه بخششت آنان را آزاد مى‏كند، يا گذشتت ايشان را مى‏بخشد، پس ما را از آن بندگان قرار ده، و ما را براى ماه رمضانمان از بهترين اهل و ياران محسوب كن. بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و همراه با به سر آمدن ماه رمضان گناهان ما را به سر بر، و با سپرى شدن روزهاى پايانيش پى‏آمدهاى گناهانمان را از ما برگير، تا در حالى از ما بگذرد كه ما را از خطاها و لغزش‏ها خالص نموده، و از گناهان پاك فرموده باشى. بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، و چنانچه ما در اين ماه منحرف شويم تو تعديلمان كن، و اگر از راه درستى بگرديم تو استوارمان ساز، و اگر دشمنت شيطان بر ما مسلط گردد تو ما را از او رهايى ده.

دعا براي همه اوقات

بارالها اين ماه را از عبادتمان سرشار ساز، و اوقاتش را به طاعتمان از تو زينت ده، و در روزش ما را به روزه داشتن، و در شبش ما را به نماز و زارى و خشوع در برابر خود، و خوارى به محضرت يارى فرما. تا روزش شاهد غفلت ما، و شبش گواه تقصير ما نباشد. بار الها ما را در همه ماهها و روزها تا زمانى كه زنده‏مان مى‏دارى اينچنين قرار ده، و ما را از عباد شايسته خود گردان كه بهشت را به ميراث برند و در آن جاودان باشند، آن عبادى كه هر چه دارند در راه حق مى‏بخشند در حالى كه قلوبشان از انديشه بازگشت به حضرت ربّ ترسان است، و از كسانى كه به جانب خيرات مى‏شتابند و بدان سبقت مى‏گيرند.

خاتمه دعا

 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، در هر وقت و هر زمان، و در هر حالى، به اندازه درودى كه به هر كس ديگر فرستاده‏اى، و چند برابر آن درودها كه احدى را قدرت بر شمردن آن نباشد، همانا آنچه را تو بخواهى انجام مى‏دهى."

لينكها:

لينك براي صحيفه سجاديه فراوان است. من لينجا فهرست دعاهاي اين كتاب شريف با ترجمه استاد انصاريان را خدمتتان مي دهم كه خودمم هم از ترجمه ايشان دعا را آوردم  فهرست صحیفه سجادیه

 

خلاصه كلام: در دعاهاي معصومين بهتر مي فهميم كه اين اوقات شريف را چه بايد كرد.

 بلكه می بینیم اين دعاها اصلا خودشان بهترين راهنما و تعليم دهنده ما هستند.

 صحيفه سجاديه نيز بهترين در زیبایی و مضمون مجموعه اين نوع دعاها را در بر دارد.

لينك ثابت ویرایش شده در یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 12:2 توسط سید حسن |